PDF DÖKÜMANLAR

Ermenilerle ilgili tüm belge, vesika ve dokumanlar Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün dokumanları kullanılmıştır. Dolayısı ile bu sitede gördüğünüz tüm bilgi ve belgeler popülist ve duygusal yaklaşımdan uzak önemli arşiv belgelerinden oluşmaktadır. Romanımıza konu olan Ermeni tehciri ise tamamı ile belgelerden edinilen bilgiler ışığında tarihi gerçeklerle örtüşür şekilde hazırlanmıştır.

» ARMANİANS İN OTTAMAN DOCUMANTS

» ARŞİV BELGELERİNE GORE KAFKASLARDA VE ANADOLUDA ERMENİ MEZALİMİ 1 1906 1918

» OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİLER 1915-1920

» OSMANLİ BELGELERİNDE ERMENİLER 1915-19202